Inspector principal – Primăria Orașului Buziaș, Județul TimișInspector principal

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector principal – funcţie publică de execuţie, clasa I, pe perioadă nedetermmată, la Compartimentul Cadastru, Fond Funciar din cadrul Serviciului Coordonare – Urmărire Investiţii. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Fond Funciar din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Oraşului Buziaş, judeţul Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • domeniul – inginerie geodezică;
  • specializare – măsurători terestre şi cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor-minimum 5 ani;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare – responsabilitate, lucru în echipă, tenacitate, perseverenţă, adaptabilitate, spontaneitate, spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 03 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Buziaș, str. Principală nr. 16, Județul Timiș, telefon: 0256/321.431.

Apply for this Job