Inspector principal – Primăria Municipiului Urziceni, Județul IalomițaInspector principal

Primăria Municipiului Urziceni, Județul Ialomița

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Urziceni, Județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector clasa I grad profesional principal funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul tehnic – Compartiment urbanism şi disciplina în construcţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice – minimum cinci ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, din Calea Bucureşti nr. 104, telefon 0243/254.975, interior 14 (Compartiment Resurse Umane).

Apply for this Job