Inspector (2 posturi) – Primăria Oraşului Ocna MureşInspector (2 posturi)

Primăria Oraşului Ocna Mureş

29 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

• inspector, clasa I, grad profesional, asistent în cadrul Birou Achiziţii Publice Evidenţa Domeniului Public şi Privat Compartiment Derulare Contracte Achiziţii Publice;
• inspector, clasa I, grad profesional, principal în cadrul Birou Achiziţii Publice Evidenţa Domeniului Public şi Privat Compartiment Derulare Contracte Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii:
    • în ramura arhitectură şi urbanism, domeniul urbanism, specializarea, proiectare şi planificare urbană, urbanism şi administrarea teritoriului, amenajarea şi planificarea peisajului;
    • în ramura inginerie civilă, domeniul inginerie civila, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri şi poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie sanitară şi protecţia mediului, îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, inginerie civilă, inginerie urbană şi dezvoltare regională, domeniul inginerie şi management, specializarea, inginerie economică în construcţii.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul asistent este de minimum 1 an;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice peniru gradul principal este de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 august 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217, e-mail resmse.umane@primariaocnamures.ro.

Apply for this Job