Inspector (5 posturi) – Primăria Municipiului BradInspector (5 posturi)

Primăria Municipiului Brad

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii;
  2. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul executări silite şi insolvenţă din cadrul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale;
  3. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul executări silite şi insoivenţă din cadrul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale;
  4. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Brad – Stare civilă;
  5. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul administrarea parcărilor din cadrul Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara telefon 0254/612665, int. 22, 0787/646304.

Apply for this Job