Inspector (3 posturi) – Primăria Gura Ocniţei


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector (3 posturi)

Primăria Gura Ocniţei

21 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Gura Ocniţei, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar şi Cadastru -1 post;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar şi Cadastru -1 post;
 3. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentul Buget, Contabilitate, Casierie -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice/ administrative sau economice;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor juridice/ administrative sau economice;
  • vechimea în specialitatea absolvită de minimum 1 an;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice;
  • vechimea în specialitatea absolvită de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Gura Ocniţei, telefon 0245.673,260.

Apply for this Job