Inspector (4 posturi) – Primăria Comunei ClinceniInspector (4 posturi)

Primăria Comunei Clinceni

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Clinceni, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post inspector, clasa I, grad profesional Debutant – Registrul Agricol şi Fond Funciar
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional Superior – Registrul Agricol şi Fond Funciar
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment Taxe Locale, Impozite şi executări Silite;
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplină în Construcţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Registrul Agricol şi Fond Funciar:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Registrul Agricol şi Fond Funciar:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă:
• vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2) lit. a) – 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Registratură, Secretariat şi Reiaţii cu publicul:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2) lit. a) – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de post inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Taxe Locale, Impozite şi executări Silite:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplină în Construcţii:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2) lit. a) – 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 august 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Comunei Clinceni, str. Principală nr. 107A, judeţul Ilfov, telefon 021/369.40.41.

Apply for this Job