Inspector, polițist local și consilier (4 posturi) – Primăria Comunei Feleacu, județul ClujInspector, polițist local și consilier (4 posturi)

Primăria Comunei Feleacu, județul Cluj

16 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Feleacu, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Buget Finanţe Impozite şi Taxe Locale;
 2. polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Poliție Locală;
 3. polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Poliţie Locală;
 4. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Asistență Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Buget Finanţe Impozite şi Taxe Locale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative, specializarea: drept sau administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Poliție Locală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință: științe juridice, științe administrative din care specializarea: drept, administrație publică, poliție locală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Poliţie Locală:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Asistență Socială:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință sociologie, specializarea asistență socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Feleacu, satul Feleacu, nr. 131, judeţul Cluj, telefon: 0264.237.097, e-mail primaria_feleacu@yahoo.com.

Apply for this Job