Inspector în construcţii (9 posturi) – Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector în construcţii (9 posturi)

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

12 iulie 2017

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. scoate la concurs următoarele funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, specializarea Căi Ferate Drumuri şi Poduri:

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Giurgiu. I.R.C. Sud Muntenia – 1 post;

• Inspector in construcţii, grad profesional asistent Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Ialomiţa, I.R.C. Sud Muntenia – 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Argeş, I.R.C. Sud Muntenia – 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Călăraşi, I.R.C, Sud Muntenia – 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Călăraşi, I.R.C. Sud Muntenia – 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie. I.J.C. Brăila. I.R.C. Sud – Est – 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Caraş – Severin, I.R.C. Vest 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Prahova. I.R.C. Sud Muntenia 1 post;

• Inspector în construcţii, grad profesional debutant Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Bacău, I.R.C. Nord – Est – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, din Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, etajul 5, camera 3, telefon 021.318.17.00 interior 109.

Apply for this Job