Inspector în construcţii (25 posturi) – Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector în construcţii (25 posturi)

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

12 iulie 2017

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.scoate la concurs următoarele funcţii publice de execuţie vacante de inspector în construcţii:

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Neamţ. I.R.C. Nord – Est – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal. Compartimentul Control şi Inspecţie. I.J.C. Bacău, I.R.C. Nord – Est – 1 post – specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Suceava, I.R.C. Nord – Est – 1 post – Specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Coordonare Control şi Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor. I.R.C. Vest – 1 post – specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Arad, I.R.C. Vest – 1 post – specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal. Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Caraş – Severin. I.R.C. Vest – 1 post – specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior. Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Hunedoara, I.R.C. Vest – 1 post – specializările Arhitectură sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Giurgiu, I.R.C. Sud Muntenia – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Dâmboviţa, I.R.C. Sud Muntenia -1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional asistent, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Ialomiţa, I.R.C. Sud Muntenia -1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional superior, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Prahova, I.R.C. Sud Muntenia – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Coordonare Control şi Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor I.R.C. Sud – Est – 2 posturi – specializările Arhitecturi sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului sau Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Buzău, I.R.C. Sud – Est – 1 post – specializarea Arhitectură;

• inspector în construcţii, grad profesional superior, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Tulcea, I.R.C. Sud – Est – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Bistriţa-Năsăud, I.R.C. Nord – Vest – 1 post- specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Sălaj, I.R.C. Nord – Vest – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Satu Mare. I.R.C. Nord – Vest – 1 post- specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Maramureş, I.R.C. Nord Vest – 1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional asistent, Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor, I.R.C. Bucureşti Ilfov – 1 post – specializarea Arhitectură şi sistematizare sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului;

• Inspector în construcţii, grad profesional debutant, Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor, I.R.C. Bucureşti – Ilfov -1 post – specializarea Arhitectură şi sistematizare sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului;

• Inspector în construcţii, grad profesional debutant, Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor, I.R.C. Bucureşti – Ilfov -1 post – specializarea Arhitectură şi sistematizare sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Direcţia Coordonare, Control şi Sinteză a Activităţii de Control şi Avizare – Serviciul Coordonare, Control Calitate în Construcţii – Aparat central -1 post – specializarea Arhitectură şi sistematizare sau Urbanism şi Administrarea Teritoriului;

• Inspector în construcţii, grad profesional asistent, Compartimentul Coordonare Control şi Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizarea Construcţiilor, I.R.C. Sud – Vest Oltenia -1 post – specializarea Arhitectură;

• Inspector în construcţii, grad profesional principal, Compartimentul Control şi Inspecţie, I.J.C. Gorj, I.R.C. Sud – Vest Oltenia – 1 post – specializarea Arhitectură;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, din Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, etajul 5, camera 3, telefon 021.318.17.00 interior 109.

Apply for this Job