Inspector I principal – Primăria Municipiului LugojInspector I principal

Primăria Municipiului Lugoj

29 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Lugoj, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcţia Economică, Serviciul Financiar Contabil – Birou Contabilitate-Casierie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de licenţă contabilitate sau finanţe;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea fimeţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – 5

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor (telefon 0256/352.131);
  • 01 octombrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
  • 04 octombrie 2018, ora 10.30: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, camera 7, Județul Timiș, telefon 0256/352.240, interior 210.

Apply for this Job