Inspector I debutant și consilier I debutant (3 posturi) – Primăria Comunei BocşaInspector I debutant și consilier I debutant (3 posturi)

Primăria Comunei Bocşa

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Bocşa, Județul Sălaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului contabilitate-finanţe;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziţii publice – administraţie;
 3. consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului pentru agricultură, registru agricol, fond funciar şi urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului contabilitate-finanţe:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, in una din următoarele ramuri de ştiinţă (RSI) din G. nr. 158/2018: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziţii publice – administraţie:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, într-una din următoarele ramuri de ştiinţă (RSI) din H.G. tir. 158/2018: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului pentru agricultură, registru agricol, fond funciar şi urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în una din următoarele ramuri de ştiinţă (RSI) din H.G. nr. 158/2018: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, inginerie geodezică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bocşa, nr. 23, judeţul Sălaj, telefon 0260/623.682.

Apply for this Job