Inspector I (4 posturi) – Primăria Comunei CotnariInspector I (4 posturi)

Primăria Comunei Cotnari

26 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cotnari, Județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante,  după cum urmează:

 1. inspector I, asistent – Compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite locale;
 2. inspector I, asistent – Compartimentul fond funciar şi cadastru;
 3. inspector I, asistent – Compartimentul registrul agricol;
 4. inspector I, asistent – Compartimentul investiţii, urbanism şi amenajare teritoriu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcția vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite locale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii: administrarea afacerilor/cibernetică, statistică şi informatică economică/contabilitate/economic/finanţe/marketing/ management/ştiinţe administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • pentru funcţia vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul fond funciar şi cadastru;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii; agronomie/ingînerie geodezică/ştiinţe administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • pentru funcţia vacantă de inspector, clasa I. gradul profesional asistent – Compartimentul registrul agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii agronomie sau ştiinţe administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • pentru funcţia vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul investiţii, urbanism şi amenajare teritoriu:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: inginerie urbană şi dezvoltare regională/arhitectură/ urbanism şi administrarea teritoriului /administraţie publică;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Cotnari, Județul Iași, telefon: 0232/733.220.

Apply for this Job