Inspector, expert și referent (8 posturi) – Primăria Municipiului Caracal, Județul OltInspector, expert și referent (8 posturi)

Primăria Municipiului Caracal, Județul Olt

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Caracal, Județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, funcțiuni comerciale;
 2. expert, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Protecția monumentelor istorice, disciplină în construcții, recepții;
 3. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală;
 4. inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Sistem informațional geografic, nomenclatură stradală;
 5. inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban;
 6. referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Unitatea locală de monitorizare a serviciilor de utilitate publică;
 7. referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban;
 8. referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Regenerarea mediului urban.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, funcțiuni comerciale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licenţă: Arhitectură, Urbanism, Inginerie civila, Inginerie geodezică, Inginerie geologică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • expert, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Protecția monumentelor istorice, disciplină în construcții, recepții:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licenţă: Inginerie civila, Ingineria Instalaţiilor, Arhitectură, Urbanism, Inginerie geologică, Inginerie geodezică, Ingineria mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licenţă: Arhitectură, Urbanism, Inginerie civila, Inginerie geodezică, Inginerie geologică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Sistem informațional geografic, nomenclatură stradală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licenţă: Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor, Inginerie geologică, Inginerie geodezică, Agronomie, Horticultură, Ingineria mediului, Inginerie şi management, Cibernetica, statistică şi informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licenţă: Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor, Geografie, Geologie, Ştiinţa mediului, Inginerie geologică, Inginerie geodezică, Agronomie, Horticultură, Ingineria mediului, Inginerie şi management, Ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Unitatea locală de monitorizare a serviciilor de utilitate publică:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Regenerarea mediului urban:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Județul Olt din str. Piața Victoriei, nr. 10, telefon: 0249/511.384 interior 124, e-mail: resurseumane@primariacaracal.ro.

descarca: anunt_concurs_nr.36518din02.08.2018.pdf 9.14MB PDF

Apply for this Job