Inspector (3 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ArgeșInspector (3 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș

9 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

 • Serviciul Management de Caz pentru Copil:
  • inspector grad profesional superior.
 • Biroul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale:
  • inspector grad profesional superior.
 • Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaşii Sociale:
  • inspector grad professional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector grad profesional superior:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă social sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – sociologie, specializarea sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 • inspector grad profesional superior:
  • sudii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă drept, specializarea drept; sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul ştiinţelor economice; sau studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe administrative; ramura de ştiinţă administrative, domeniul de licenţă – ştiinţe administrative; specializarea administraţie publică;
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti; ramura de ştiinţă inginerie civilă, domeniul de licenţă – inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 • inspector grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul ştiinţelor sociale, domeniul de licenţă administraţie publică şi în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
 • Candidaţii trebuie să posede Curs operator PC sau Curs calculator sau Curs de introducere, validare şi prelucrare date, acreditate de instituţiile/autorităţiile competente, conform legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271131, 0248/271220.

Apply for this Job