Inspector debutant (2 posturi) – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna LupşaInspector debutant (2 posturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lupşa

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lupşa, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice vacante, astfel:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Achiziţii – 1 post;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Registru agricol – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • 1 post achiziţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau juridic;
  • abilitaţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator.
 •  1 post registru agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol, horticol, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală sau juridic;
  • abilităţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 21 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pol obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900.

Apply for this Job