Inspector debutant – Primăria Orașului ZimniceaInspector debutant

Primăria Orașului Zimnicea

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Zimnicea, Județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului impozite, taxe, control comercial şi autorizarea serviciilor de transport public local, structură componentă a Serviciului Economic din aparatul de specialitate al primarului oraşului Zimnicea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ramura de ştiinţe: cantabilitate, finanţe, management;
  • cunoștințe operare PC: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
  • 13 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zimnicea din str. Giurgiu nr. 1, Județul Teleorman, telefon 0247/366.431.

Apply for this Job