Inspector debutant – Primăria Oraşului VideleInspector debutant

Primăria Oraşului Videle

10 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad principal, Compartiment ADPP, Investiţii şi Lucrări Publice în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbana al Direcţiei Arhitectului Şef.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
    • Inginerie civilă, una din specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii și fortificaţii; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Construcţii miniere; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; Inginerie civilă; Inginerie urbană şi dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane;
    • Ingineria instalaţiilor, una din specializările: Instalaţii pentru construcţii; Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei; Instalaţii pentru construcţii-pompieri;
    • Inginerie geodezică, una din specializările: Măsurători terestre şi cadastru; Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice; Cadastru şi managementul proprietăţilor; Geodezie şi geoinformatică;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 15 decembrie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Primăria Oraşului Videle, Strada Republicii nr. 1, judeţul Teleorman, telefon 0247/453.017, interior 106.

Apply for this Job