Inspector debutant – Primăria Oraşului Târgu NeamţInspector debutant

Primăria Oraşului Târgu Neamţ

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de inspector,clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment prevenire, îndrumare control comercial şi autorizări din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializările: economie generală, planificare teritorială sau administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2017, ora 10.00 proba scrisă;
  • 30 august 2017, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăriei Oraşului Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, telefon 0233/790.245, e-mail resurse_umane@primariatgneamt.ro.

Apply for this Job