Inspector debutant – Primăria Oraşului DetaInspector debutant

Primăria Oraşului Deta

4 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Deta, Judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizarea Executării Lucrărilor şi Administrarea Patrimoniului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în în domeniul: măsurători terestre şi cadastru;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Deta, cu sediul în Deta, Strada Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, telefon: 0256/390.466.

Apply for this Job