Inspector debutant (2 posturi) – Primăria Oraşului AgnitaInspector debutant (2 posturi)

Primăria Oraşului Agnita

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Agnita, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

• Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat
• Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în:
• domeniul de licenţa: inginerie civila specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole / inginerie civilă I inginerie urbană şi dezvoltare regională
• ramura de ştiinţă – ştiinţe economice /- ştiinţe juridice / – ştiinţe administrative / specializarea: administraţie publică.

Inspector, clasa 1, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă:
• Urbanism specializarea: proiectare şi planificare urbană / urbanism şi administrarea teritoriului / amenajarea şi planificarea peisajului,
• Arhitectură specializarea: arhitectură / tehnologie arhitecturală .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • 29 ianuarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Agnita, judeţul Sibiu, telefon 0269/510.465.

Apply for this Job