Inspector debutant – Primăria Municipiului MarghitaInspector debutant

Primăria Municipiului Marghita

31 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Marghita, Județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informare publică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe ale comunicării – specializarea Comunicare şi relaţii publice sau Ştiinţe ale informării şi documentării;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară;
  • cunoaşterea limbii maghiare: citit, scris, vorbit;
  • cunoştinţe generale de operare pe calculator: MS Office, internet – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 august 2017, ora 10:00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;
  • 31 august 2017, ora 11:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba maghiară;
  • 01 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 06 septembrie  2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Județul Bihor, din str. Calea Republicii, nr. 1, telefon 0359/409.977.

Apply for this Job