Inspector debutant – Primăria Comunei Valea Mare PravaţInspector debutant

Primăria Comunei Valea Mare Pravaţ

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Valea Mare Pravaţ, Judeţul Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • cunoştinţe de operare pe calculator: Ms Office, Excel, Word, Power Point, Internet – nivel mediu, în scopul tehnoredactării şi elaborării lucrărilor repartizate şi al asigurării necesităţilor de comunicare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţilor;
 • capacitate de a rezolva eficient problemele;
 • promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor repartizate;
 • abilităţi de comunicare orală şi scrisă, scriere lizibilă (frumoasă), citeţ şi corect a limbii române;
 • capacitate de a lucra eficient în echipă;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • creativitate şi spirit de iniţiativă;
 • capacitate de prioritizare a lucrărilor repartizate;
 • disponibilitate pentru lucru în condiţii de stres.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Facultăţii de Agronomie (conform H.G. nr. 376 din 18 mai 2016), (actualizată) privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 (actualizată);
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2017, ora 10:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC;
 • 22 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 24 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Valea Mare-Pravăţ, judeţul Argeş, telefon 0745013421 sau 0248557112.

Apply for this Job