Inspector debutant – Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul PrahovaInspector debutant

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritoriu şi Disciplină în construcţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul Ştiinţe inginereşti, într-una dintre următoarele Specializări: Construcţii civile industriale şi agricole, Căi ferate drumuri şi poduri, îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, Inginerie urbană şi dezvoltare regională, Instalaţii pentru construcţii, Măsurători terestre şi cadastru, Cadastru şi managementul proprietăţilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 06 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 09 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ariceştii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceştii Rahtivani nr. 75, judeţul Prahova, telefon nr. 0244.38.00.68, e-mail resurseumane@aricestiiraluivani.ro.

Apply for this Job