Inspector debutant – Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul GorjInspector debutant

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul Gorj

24 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector debutant – Serviciul stare civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – abilităţi în utilizarea calculatoarelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 24 octombrie 2018, ora 10.30 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul Gorj, telefon: 0729/973.094.

Apply for this Job