Inspector debutant – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor NeamțInspector debutant

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile:
    • matematică şi/sau informatică, cu specializările: matematică informatică, informatică, informatică aplicată;
    • ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei cu specializările: calculatoare, tehnologia informaţiei, calculatoare şi sisteme informatice, automatizări şi calculatoare, comunicaţii, ingineria informaţiei, automatică şi informatică aplicată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț.

Apply for this Job