Inspector debutant – Primăria Oraşului VideleInspector debutant

Primăria Oraşului Videle

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului IT al Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Videle, judeţul Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice/ Ştiinţe inginereşti.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 aprilie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 23 aprilie 2018, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Primăria Oraşului Videle, Strada Republicii nr. 1, judeţul Teleorman, telefon 0247/453.017, interior 106, e-mail primariavidele@yahoo.com.

Apply for this Job