Inspector debutant (2 posturi) – Primăria Comunei Vlădești


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector debutant (2 posturi)

Primăria Comunei Vlădești

5 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Vlădești, Județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

  1. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziții Publice;
  2. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziții Publice:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe juridice, administrative, economice, politice.
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Financiar Contabil:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 mai 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vlădeşti, cu sediul în comuna Vlădeşti, Str. Principală nr. 143, judeţul Argeş, telefon 0248/547.740, e-mail: primariavladestiag@yahoo.com.

Apply for this Job