Inspector debutant (2 posturi) – Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană SuceavaInspector debutant (2 posturi)

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava

14 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Control unități și servicii de sănătate – Compartiment control al asistenței medicale a comunităților la risc;
 • inspector, clasa I, grad, profesional debutant la Control unități și servicii de sănătate – Compartiment control servicii de asistență medicală primară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de Lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
  • specializarea medicină – grad profesional medic specialist în specialitățile: igienă/ medicina muncii/ sănătate publică și management; sau
  • specializarea controlul și expertiza produselor alimentare; sau
  • specializarea bioinginerie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iunie 2019; termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava şi la nr. de telefon 0230/514.557 interior 111.

Apply for this Job