Inspector debutant – Primăria Comunei SopotInspector debutant

Primăria Comunei Sopot

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Sopot, cu sediul în comuna Sopot,  sat Sopot, judeţul Dolj, scoate ta concurs o funcţie publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant (Compartimentul asistenţă socială).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • să deţină curs în managementul serviciilor sociale şi protecţia copilului;
  • să aibă cunoştinţe de operare pe calculator- nivel mediu (dovedite pe bază de documente care să ateste deţinerea competenţelor emise în condiţiile legii).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul secretaiiatal Primăriei Comunei Sopot. judeţul Dolj sau la numărul de telefon 0251.453.102.

Apply for this Job