Inspector debutant – Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu NeamţInspector debutant

Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu Neamţ

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenţi Personali, Serviciul Resurse Umane, Comunicare şi Registratură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice sau administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 septembrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
  • 28 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, telefon 0233/790245, int. 115.

Apply for this Job