Inspector debutant – Comuna ScărişoaraInspector debutant

Comuna Scărişoara

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Comuna Scărişoara organizează concurs dc recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului de inspector, clasa a I-a, grad profesional debutant, nivel studii S, Compartimentul Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de an. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 04 octombrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărişoara, str. Romanaţi nr. 78. judeţul Olt, telefon 0249/533361.

Apply for this Job