Inspector de muncă superior – Inspecţia MunciiInspector de muncă superior

Inspecţia Muncii

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspecţia Muncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Migrația Forței de Muncă – Direcția Control Relații de Muncă din cadrul aparatului propriu al Inspecției Muncii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile fundamentale: științe juridice, științe economice, științe inginerești, științe agricole și silvice sau în una din specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • perfecționări (specializări): curs de specializare în domeniul resurselor umane;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator: cunoștințe de operare pe calculator la nivel de bază, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 mai 2019, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

 Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Inspecţiei Muncii, din str.Matei Voievod nr.14, etaj 3, camera 301, Sector 2, Bucureşti, telefon 021/302.70.82.

Apply for this Job