Inspector de muncă superior (2 posturi) – Inspectoratul Teritorial de Muncă ClujInspector de muncă superior (2 posturi)

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj

8 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante după cum urmează:

  1. inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control Muncă Nedeclarată;
  2. inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare PC – nivel mediu (dovedite cu documente care să ateste deținerea acestei competențe, emise m condițiile legii);
  • capacitatea de a lucra în condiții specifice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 martie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, din Cluj-Napoca, str. G.Cosbuc nr.2, județul Cluj, telefon 0264.598.407, e-mail itmcluj@itmcluj.ro.

Apply for this Job