Inspector de muncă (3 posturi) – Inspectoratul Teritorial de Muncă GorjInspector de muncă (3 posturi)

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • inspector de muncă, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă;
  • inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Muncă Nedeclarată;
  • inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentul Control Relații de Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani, pentru funcțiile publice de execuție vacante de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior, iar pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional debutant, nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, din Tg-Jiu, Str. 14 Octombrie nr. 154, județul Gorj,  telefon: 0253/237.933.

descarca: 22032019concurs.pdf 2.83MB PDF

Apply for this Job