Inspector de integritate I debutant și inspector de integritate I asistent (4 posturi) – Agenţia Naţională de IntegritateInspector de integritate I debutant și inspector de integritate I asistent (4 posturi)

Agenţia Naţională de Integritate

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Integritate organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, cu statut special, de execuție vacante, de:

  1. inspector de integritate, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi), nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  2. inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi), 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare juridice sau economice atestate în condițiile legii;
  • nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;
  • nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
  • nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și care îl fac incompatibil cu funcția de demnitate publică, și nu are cazier fiscal;
  • este apt din punct de vedete medical și psihologic pentru exercitarea funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 decembrie 2019, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 30 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă (în funcție de numărul candidaților înscriși, proba scrisă se va desfășura în una sau două serii);
  • interviul se va desfășura, în funcție de numărul candidaților înscriși, începând cu data de 14 ianuarie 2020 (ora interviului se va comunica ulterior).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate – cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu nr.15, sectorul 1, telefon 0372/069.869, interior 157.

Apply for this Job