Inspector de concurența superior – Consiliul ConcurenţeiInspector de concurența superior

Consiliul Concurenţei

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Concurenţei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante, de inspector de concurență, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Teritoriale – cu spațiul de lucru în Municipiul Baia Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art.71 alin.(l) din Legea nr. 21/1996, republicată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
  • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 mai 2019, ora 10.00: probele suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu și cele specifice în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu;
  • 10 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, telefon 0376/611.728, e-mail: mihai.caloi@consiliulconcurcntei.ro.

descarca: bibliografie_dt_baia_mare.pdf 44KB PDF

descarca: anunt_dt-baia_mare.pdf 183KB PDF

Apply for this Job