Inspector de concurenţă clasa I – Consiliul Concurenţei BucureștiInspector de concurenţă clasa I

Consiliul Concurenţei București

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Concurenţei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante, de inspector de concurenţă clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Relaţii Externe şi Comunicare, Serviciul Relaţii Instituţionale şi Comunicare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată; vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 1 an; cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu; cunoştinţe de operare pe calculator Microsoft Office şi Internet Explorer – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 02 octombrie 2018, ora 10.00: testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu şi cele specifice în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu;
  • 03 octombrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, telefon 0376/611.728.

Apply for this Job