Inspector de concurenţă asistent – Consiliul ConcurenţeiInspector de concurenţă asistent

Consiliul Concurenţei

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Concurenţei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Monitorizare Interinstituţională.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art. 71 alin. (I) din Legea nr. 21/1996, republicată;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 1 an;
  • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 decembrie 2018, ora 10.00: probele suplimentare de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu şi cele specifice în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu;
  • 07 decembrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, telefon 0376/611.728, e-mail monica.caragea@consiliulconcurentei.ro.

descarca: site_concurs-smi.pdf 546KB PDF

Apply for this Job