Inspector de concurența (2 posturi) – Consiliul ConcurenţeiInspector de concurența (2 posturi)

Consiliul Concurenţei

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Concurenţei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante, în cadrul Serviciului Asistenţă Plen, după cum urmează:

 • inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional asistent;
 • inspector de concurenţă clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector de concurenţă clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau inginereşti;
  • condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art.71 alin.(l) din Legea nr. 21/1996, republicată;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 1 an;
  • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
 • inspector de concurenţă clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti;
  • condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical die specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art.71 alin.(l) din Legea nr. 21/1996, republicată;
  • vechime m specialitatea studiilor absolvite: minimum 7 ani;
  • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10.00: testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu şi cele specifice în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu;
 • 15 noiembrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, telefon 0376/611.728, e-mail: cornel.istrate@consiliulconcurentei.ro.

Apply for this Job