Inspector, consilier şi referent (27 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 BucureștiInspector, consilier şi referent (27 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 București

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 București organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție/conducere, vacante, după cum urmează:

 • Şef Serviciu Acordare Beneficii Sociale;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – 2 posturi:
 • 1 post la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – 8 posturi:
 • 1 post la Serviciul Primire în Regim de Urgenţă a Copilului;
 • 1 post la Serviciul Prevenire Abandon Copil şi Familie;
 • 2 posturi la Serviciul Protecţie Tip Rezidenţial;
 • 2 posturi la Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere şi Exprimare Liberă a Opiniei Copilului;
 • 1 post la Biroul de Protecţie a Copilului Delincvent şi Predelinevant;
 • 1 post şa Serviciul Buget, Execuţie Bugetară.
 • inspector, clasa I, gradul profesional debutant – 10 posturi:
 • 1 post la Compartimentul Protecţie de Tip Familial;
 • 1 post la Serviciul Adopţii;
 • 1 post la Serviciul Asistenţă Maternală;
 • 1 post la Serviciul Primire în Regim de Urgenţă a Copilului;
 • 1 post Ia Serviciul de Intervenţie pentru Copiii Străzii;
 • 1 post la Biroul de Protecţie a Copilului Delincvent şi Predelincvent;
 • 1 post la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 post la Compartimentul Acordare Ajutoare pentru încălzirea Locuinţei;
 • 1 post la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • 1 post la Serviciul Buget, Execuţie Bugetară;
 • 1 post la Compartimentul Achiziţii Publice.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior:
 • 1 post Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.
 • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior:
 • 1 post la Serviciul Juridic şi Contencios.
 • consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent:
 • 1 post la Serviciul Susţinerea Familiei şi Copilului.
 • consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant:
 • 1 post la Serviciul Asistenţa Sociala a Persoanei Adulte.
 • referent, clasa a III, gradul profesional superior – 3 posturi:
 • 1 post la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 post la Serviciul Anchete Psiho-Sociale şi Consiliere Persoane cu Handicap;
 • 1 post la Serviciul Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice/administraţie publică/ asistenţă socială, sociologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2017, ora 10:30: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sectorul 5, telefon 021/315.94.11.

Dosarele se depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, Bucureşti, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5.

Apply for this Job