Inspector, consilier și referent (7 posturi) – Primăria Comunei Viziru, judeţul BrăilaInspector, consilier și referent (7 posturi)

Primăria Comunei Viziru, judeţul Brăila

31 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Viziru, judeţul Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Compartiment
 2. Financiar Cantabil, Impozite Taxe şi Achiziţii;
 3. Consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) – Compartiment
 4. Financiar Contabil, Impozite Taxe şi Achiziţii;
 5. Inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) – Compartiment Situaţii de Urgenţă;
 6. Inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) – Compartiment Protecţia Mediului;
 7. Inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Compartiment Registru Agricol;
 8. Inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Compartiment Secretariat, Relaţii Publice şi Arhivă;
 9. Referent, clasa III, grad profesional asistent (1 post) – Compartiment Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru fimcţia publică de execuţie, inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Financiar Contabil, Impozite Taxe şi Achiziţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Management specializarea Management;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
 • pentru funcţia publică de execuţie, consilier clasa I, grad profesional principal – Compartiment Financiar Contabil, Impozite Taxe şi Achiziţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor econom iee-specia li zarea Contabilitate şi informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • pentru funcţia publică de execuţie, inspector clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Situaţii de urgenţă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul.
 • pentru funcţia publică de execuţie, inspector clasa I. grad profesional debutant-Compartiment Protecţia mediului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul matematică şi ştiinţele naturii, specializarea Ecologie şi protecţia mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- nu este cazul.
 • pentru funcţia publică de execuţie, inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Registru Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie, specializarea Agricultură;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minimum 9 ani.
 • pentru funcţia publică de execuţie, inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Secretariat, Relaţii Publice şi Arhivă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie, specializarea Arhivistică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercităm funcţiei publice- minimum 9 ani.
 • pentru funcţia publică de execuţie, Referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară:
  • studii medii liceale, finalizate eu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Viziru, judeţul Brăila, telefon 0239.666400, e-mail : secretariat@primariaviziru.ro.

Apply for this Job