Inspector, consilier și inspector vamal (27 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice GalaţiInspector, consilier și inspector vamal (27 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, după cum urmează:

 • Aparatul propriu al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul echipe mobile – Serviciul supraveghere şi control vamal – 2 posturi;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul supraveghere şi control vamal nefiscal – Serviciul supraveghere şi control vamal;
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală;
 • Biroul Vamal de Interior Buzău
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile;
 • Biroul Vamal de Interior Vrancea
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile;
 • Biroul Vamal de Frontieră Galaţi
  • inspector, clasa I, grad profesional principal Ia Compartimentul informatizare;
 • Biroul Vamal de Frontieră Constanţa
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Biroul supraveghere şi control vamal – 2 posturi;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent la Biroul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud
  • inspector vamal, clasa L, grad profesional debutant la Biroul supraveghere şi control vamal – 4 posturi;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment echipamente control nedistructiv;
 • Biroul Vamal de Frontieră Sulina
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Mangalia
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Giurgiuleşti
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul echipamente control nedistructiv;
  • inspector vamal, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal – 2 posturi;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Mihail Kogălniceanu
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Brăila
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal;
 • Biroul Vamal de Frontieră Oancea
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul supraveghere şi control vamal – 2 posturi;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul echipamente control nedistructiv.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator-pachetul Office – nivel de bază.
 • vechime vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
  • minimum 5 ani – pentru gradul profesional principal;
  • minimum 1 an – pentru gradul profesional asistent.
 • pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală -Aparatul propriu al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, are următoarele condiții specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/informatică economică; ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia/inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/inginena informaţiei; ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/matematică infonnatică/matcmatici aplicate/informatică/informatică aplicată; cunoştinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Oftice (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei; administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date;
  • cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului.
 • pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal Ia Compartimentul informatizare – Biroul Vamal de Frontieră Galaţi, are următoarele condiții specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/informatică economică; ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/ automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ ingineria sistemelor multimedia inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei; ştiinţelor exacte eu specializarea: matematică/matetmtică informatică-matematici aplicate informatică/informatică aplicată: cunoştinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word, Excel. Power Point. Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrai instituţiei; administrare calculatoare PC’ şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date;
  • cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului;
  • vechime vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă – pentru funcţiile publice de grad profesional debutant;
 • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă – pentru funcţiile publice de grad profesional asistent şi principal;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Portului nr. 163. Persoane de contact: Jugănaru Maria, consilier superior, telefon 0236.460.486, interior 200 şi Nica Victoria, inspector vamal superior, telefon 0241.601.697.

Apply for this Job