Inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, cu sediul în BuzăuInspector, clasa I, gradul profesional principal

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, cu sediul în Buzău

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, cu sediul în Buzău, Str. Bistriţei nr. 41, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, atestate cu acte doveditoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 21 noiembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, telefon 0238/727987.

Apply for this Job