Inspector, clasa I, grad profesional principal – Primăria Comunei Moisei, Județul MaramureșInspector, clasa I, grad profesional principal

Primăria Comunei Moisei, Județul Maramureș

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Moisei, Județul Maramureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Asistenţă Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în cadrul universităţilor de stat sau particulare acreditate în domeniile fundamentale ale Ştiinţelor Sociale, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ştiinţe umaniste şi arte, precum şi Ştiinţe biologice şi biomedicale, conform Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor prevăzute în
  • Hotărârea Guvernului nr. 158/2018, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 692/2018;
  • cunoştinţe operare pc calculator: nivel mediu în Word, Excel, Power Point, Windows, Internet şi Poşta electronică nivel de bază;
  • vechime în muncă – minimum 5 ani de vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor
  • 04 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
  • 10 decembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Rectificare conform M.O. partea a III-a, nr. 1194/06.11.2018.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Moisei, Județul Maramureș, din str. Principală, nr. 1300, telefon 0262/347.601.

Apply for this Job