Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Primăria Comunei Stelnica, Județul IalomițaInspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Comunei Stelnica, Județul Ialomița

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Stelnica, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • cetăţenie română;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă:
  • vechime în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 (un) an;
  • cunoştinţe minime de utilizare calculator (diplomă sau atestat de absolvire a cursului de pregătire – informatică, emisă în condiţiile legii).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 22 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Stelnica din Stelnica, Județul Ialomița, telefon 0243/361.785.

Apply for this Job