Inspector asistent și consilier principal (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SălajInspector asistent și consilier principal (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

27 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • funcţie publică dc execuţie de inspector asistent în cadrul Serviciului monitorizare şi management de caz a copilului aflat în plasament la o persoană sau familie, tutelă şi plasament în servicii sociale rezidente;
 • funcţie publică de execuţie de consilier principal în cadrul Compartimentului achiziţii publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent in cadrul Serviciului monitorizare şi management de caz a copilului aflat în plasament la o persoana sau familie şi plasament în servicii sociale rezidente:
  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, în specialitatea asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • pentru funcţia publica de execuţie de consilier principal în cadrul Compartimentului achiziţii publice:
  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile industriale şi agricole, instalaţii pentru construcţii sau în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj din str. Unirii nr. 20, Zalău, telefon: 0261/615.017.

Apply for this Job