Inspector asistent, referent superior (4 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TulceaInspector asistent, referent superior (4 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Inspector I asistent – 2 posturi din cadrul Serviciului de management de caz copil, monitorizare servicii sociale.
2. Inspector I asistent -1 post din cadrul Serviciului de evaluare complexă persoane adulte cu handicap .
3. Referent III superior – 1 post în cadrul Compartimentului monitorizare, strategii, programe, proiecte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

1. Inspector I asistent – 2 posturi din cadrul Serviciului de management de caz copil, monitorizare servicii sociale. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile drept, sociologie, asistenţă socială, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
cunoştinţe operare calculator (Word, Excel) – nivel mediu – documente care să ateste cunoştinţe de operare calculator.

2. Inspector I asistent -1 post din cadrul Serviciului de evaluare complexă persoane adulte cu handicap . Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile asistenţă socială;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
cunoştinţe operare calculator (Word, Excel) – nivel mediu – documente care să ateste cunoştinţe de operare calculator.

3. Referent III superior – 1 post în cadrul Compartimentului monitorizare, strategii, programe, proiecte. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice sunt:
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
cunoştinţe operare calculator (Word, Excel) – avansat – documente care să ateste cunoştinţe de operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 august 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 24 august 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine interviu la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 120, la telefon 0757.999.903.

Apply for this Job