Inspector asistent – Primăria Orașului BuziașInspector asistent

Primăria Orașului Buziaș

20 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector asistent clasa I, cu atribuţii de casierie în cadrul Serviciului buget, contabilitate – finanţe, impozite şi taxe, executare silită, casierie şi achiziţii publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în echipă, tenacitate, perseverenţă, adaptabilitate, spontaneitate, spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 29 mai 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Buziaș, str. Principală nr. 16, Județul Timiș, telefon: 0256/321.431.

Apply for this Job