Inspector asistent – Primăria Comunei Rozavlea


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector asistent

Primăria Comunei Rozavlea

5 martie 2017

Primăria Comunei Rozavlea, Județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Financiar Contabilitate, încasări Impozite şi Taxe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an;
  • cunoştinţe operare PC: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 04 aprilie 2017, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rozavlea, Județul Maramureș, din str. Principală nr. 348, telefon 0741/223.014.

Apply for this Job