Inspector asistent – Primăria Comunei Buciumeni


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector asistent

Primăria Comunei Buciumeni

8 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Buciumeni, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, Juridic şi Contencios, ResurseUmane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: ştiinţe juridice, administraţie publică/ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel „foarte bine” de operare în Microsoft Word şi Excel, utilizare internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 martie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor
  • 21 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 24 martie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Buciumeni, Judeţul Dâmboviţa, telefon 0245.777.233, (centrală): 0245.777.002.

Apply for this Job